දැන්වීම් ප්‍රවර්‍ධනය About free promotions


About free promotions

නොමිලේ ජැක්ට්‍රී සඳහා මගේ දැන්වීම් ප්‍රවර්‍ධනය කරන්නේ කෙසේද,

ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට ජංගම දුරකථනය, ඊමේල් ලිපිනය සම්පුර්ණ කිරීමෙන් ඔබගේ දැන්වීම ප්‍රමුඛ දැන්වීමකි කල හැක. එමගින් ඔබේ දැන්වීම මුල් පිටුවේ තබා ගැනීමටත් වැඩි පිරිසක් වෙත ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත් අවස්ථාව නොමිලේ හිමිවේ.

මොනවාද TOP ads දැන්වීම්?

ඉහළම දැන්වීම් මඟින් ඉහළ කොටසේ සිටිමින් වැඩි පිරිසකට ළඟාවීමට හැකි වේ. ඉහළම දැන්වීම් වන්නේ ප්‍රවර්ග පිටුවේ ඉහළ කොටසේ දින කිහිපයක් පුරාවට දිස්වන ජැක්ට්‍රී දැන්වීම් ය. දිගු කාලයකදී ප්‍රවර්‍ග ලැයිස්තුගත කිරීම් වල ඉහළින්ම සිටි නිසා මෙම දැන්වීම් වලට වැඩි දෙනෙක් කියවා පිළිතුරු දෙති. ජැක්ට්‍රී හි දැන්වීම් පළ කිරීම නොමිලේ වන අතර, එය ඉහළ දැන්වීමක් කිරීම ද ඔබට [email protected] වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඉල්ලුම් කළ හැකි තවත් නොමිලේ විකල්පයකි.

 

මෙම විකල්පය නොමිලේ ලබා දෙන එකම වර්ගීකෘත වෙබ් අඩවිය ජැක්ට්‍රී ය.

ඉහළ දැන්වීම් වලින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවාද?

ජැක්ට්‍රී හි අනෙකුත් දැන්වීම් වලට වඩා ඉහළම දැන්වීම් වලට නරඹන්නන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ වැඩි ප්‍රතිචාර ලැබීමට නැඹුරු වේ. භාණ්ඩයක් ඉක්මනින් විකිණීමට, ඔබේ සේවාව සඳහා වැඩි නිරාවරණයක් ලබා ගැනීමට සහ යනාදිය මෙය ඔබට උපකාරී වේ. ඉහළ වෙළඳ දැන්වීම් සාමාන්‍ය කාණ්ඩය තුළ දිගටම දිස් වන අතර සෙවුම් ලැයිස්තුගත කිරීම් තවදුරටත් ඉහළ දැන්වීම් කොටසේ නොතිබීමෙන් පසු.

මගේ දැන්වීම ඉහළ දැන්වීම් කොටසේ කොපමණ වේලාවක් පෙන්වනු ඇත්ද?

ලබා දී ඇති කාල සීමාව සඳහා ඔබේ දැන්වීම ඉහළම දැන්වීම් කොටසේ පවතිනු ඇත. ඉහළම දැන්වීම් සඳහා සම්මත කාලය දින 7 කි. නොමිලේ ගැටිති ගැන මෙම විශේෂාංගය දැන්වීම් ලැයිස්තුගත කිරීම් වල එහි වර්තමාන ස්ථානයේ සිට ඕනෑම ඉහළ දැන්වීම් වලට පහළින් පළමු පිටුවේ ලැයිස්තුගත කිරීම් වල ඉහළට ගෙන යයි. වෙනත් වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රවර්‍ගයට ඇතුළත් කරන තුරු එය එහි රැඳෙනු ඇති අතර එම අවස්ථාවේදී වෙළඳ දැන්වීම් ලැයිස්තුගත කිරීම් තුළ පහළට ගෙන යනු ඇත.

අනෙක් පිටු වල දැන්වීම් වලට වඩා ප්‍රවර්ගයක පළමු පිටුවේ දැන්වීම් වලට වැඩි අමුත්තන් සහ ප්‍රතිචාර ලැබේ. ඔබේ ජැක්ට්‍රී දැන්වීමට වැඩි දෘශ්‍යතාවයක් ලබා ගැනීමට ඇති ලාභම ක්‍රමය නම් ඔබේ වෙළඳ දැන්වීම බම්ප් කිරීමයි . කෙසේ වෙතත්, ඔබේ දැන්වීම ඉහළම දැන්වීමක් බවට පත් කිරීම, එය සතියක කාලයක් දක්වා ඉහළම දැන්වීම් අංශයෙන් රැඳී සිටීමෙන් ඔබට වඩාත් දෘශ්‍යමාන බවක් ලබා දෙනු ඇත.ඔබට මෙම විකල්පය [email protected] වෙත ඊමේල් මඟින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය,

 

හදිසි දැන්වීම්

ජැක්ට්‍රී දැන්වීම් වේ එහිදී විකිණුම්කරු තම භාණ්ඩ ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍ය බව දක්වා ඇත. හදිසි නිරූපකය සහිත දැන්වීම් කාණ්ඩයේ අනෙක් සියල්ලන්ගෙන් කැපී පෙනෙන්නේ ඒවායේ වෙනස් පෙනුම හේතුවෙනි. ඕනෑම කාණ්ඩයක ලැයිස්තුගත කර ඇති දැන්වීම් සඳහා හදිසි නිරූපකය නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. මගේ දැන්වීම කොපමණ වේලාවක් හදිසි වේද? මිල දී ගත් දිනට පසු දින 7 ක් සඳහා දැන්වීම් හදිසි වේ.

 

How can I promote My Ads for Free

JACKTREE promotions are FREE for any user complete their profile complete with mobile , email profile image

 

What are Free Top Ads?


Top Ads enables you to reach more people by being in the top section. Top Ads are JACKTREE Ads which appear in a section at the top of a category's page for several days. More people read and reply to these Ads because of their prominent position on top of category listings over a long time period. While posting Ads on Jacktree is free, making it a Top Ad is also another free option that you can request via email to [email protected] . JACKTREE is the only Classified website giving this option for free.

 

What are the benefits to Top Ads?

Top Ads tend to receive more visitors and more replies than other Ads on JACKTREE. This helps you sell an item quicker, get more exposure for your service, and so on. Top Ads also continue to appear within the regular category and search listings after it is no longer in the Top Ads section.

 

For how long will my Ad be shown in the Top Ad section?

Your Ad will remain in the Top Ad section for the duration given. The standard duration for Top Ads is 7 days.

 

About Free Bump Ups

This feature moves the Ad from its current position in the listings back up to the top of the listings on the first page, just below any Top Ads. It will remain there until other Ads are posted in the category, at which point the Ad will move down in the listings. Ads on the first page of a category get more visitors and more replies than Ads on other pages. Bumping your Ad is the most inexpensive way to get more visibility to your Jacktree Ad. Making your Ad a Top Ad, however, will give you even more visibility since it will stay in the Top Ads section for up to a week.You can request this option via email to [email protected]

 

Urgent Ads

Urgent Ads are Jacktree Ads where the seller has indicated that they want to sell their item quickly. Ads with the urgent icon stand out from all others in a category because of their different look.
The urgent icon is available for free for Ads listed in any category.

 

How long will my Ad be Urgent?

Ads will be Urgent for 7 days after the date of purchase.