100%ක් ස්වාභාවික පුවක් කොල
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

100%ක් ස්වාභාවික පුවක් කොලපතෙන් නිෂ්පාදන වර්ග 4ක් Colombo

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Art and Handicraft Colombo   27 views

-- ₨

  • 100%ක් ස්වාභාවික පුවක් කොලපතෙන් නිෂ්පාදන වර්ග 4ක්
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

ස්වාභාවිකත්වයට ආදරය කරන ඔබ සැමට මෙන්න ගෙනාවා අලුත් දෙයක්..
අපේ රටේ අපේම දෙයක්.
100%ක් ස්වාභාවික පුවක් කොලපතෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇත..
ඔබට මෙහිදී වර්ග 4ක් යටතේ ලබා ගත හැකිය..
*රවුම් පිගන් | අගල් 10/ අගල් 8
*කොටු පිගන් | අගල් 8 / අගල් 6
*ශඩාශ්රාකාර පිගන් | අගල් 10
*කෑම පෙට්ටි | අගල් 8*6*1.5
මේ ආකාරයෙන් වර්ග වේ.
* ඔබට අවශ්ය ආකාරයෙන් ලබාගත හැකිය.
අදම අරගන්න, වෙනස වටහා ගන්න..
(සැ.යු. ඉතා සවි ශක්තියෙන් අනූන වේ. | පින්තූරයෙන් නොබලා ඇරගෙනම බලන්න . ඔබට පුදුම හිතේවි..)
* දිවයිනේ ඕනෑම ප්රදේශයකට බෙදාහැරීම.
(විදේශීය අලෙවිය සදහාද මෙය උචිත වේ)
* 071- 0329658(wathsapp)
ස්තූතියි

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk