සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land from Sigiriya Sigiriya

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

8 months ago Real Estate Sigiriya   95 views

80 ₨

  • සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land from Sigiriya
  • සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land from Sigiriya
Location: Sigiriya
Price: 80 ₨ Negotiable

සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් 

 

මනරම් පරිසරයක පිහිටි අක්කර දෙකක තැනිතලා ඉඩම 

සීගිරිය පෙනෙන දුරින් 

සීගිරි අස්න සංචාරකය හෝටලයට යන පාරෙන් 

සංචාරක ව්‍යාපාරයට හොටෙල් සංකීරණයකට නිවාඩු නිකේතනයකට 

නිදහසේ ඉන්න කැමති කෙනෙකුට 

 

අක්කර දෙකම සාධාරණ මිලකට 

අමතන්න 

 

0763867265


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk