හලාවත මාදම්පේ නව නගරයට ආ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

හලාවත මාදම්පේ නව නගරයට ආසන්නව අගනා පොල් ඉඩමක් විකිණීමට Madampe

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

9 months ago Real Estate Madampe   61 views

1 ₨

  • හලාවත මාදම්පේ නව නගරයට ආසන්නව අගනා පොල් ඉඩමක් විකිණීමට
Location: Madampe
Price: 1 ₨ Negotiable

හලාවත මාදම්පේ නව නගරයට ආසන්නව මාදම්පේ පුස්තකාලය  හා ආයුර්වේද රෝහල අසල චාලි විජේසිංහ  මාවතේ පර්චස් 135 ක අගනා පොල් ඉඩමක්  විකිණීමට ඇත. 

මාදම්පේ-කුලියාපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට පයින් යන දුර, හලාවත-කොලබ ප්‍රධාන මාර්ගයට 2K.M. පදිංචියට මෙන්ම ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහාද ඉතා සුදුසු ඉඩමකි. නිරවුල් ඔප්පු. 


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk