මෙට්ටය ආරක්ෂා කරගන්නයි .
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මෙට්ටය ආරක්ෂා කරගන්නයි .. පැටියට සුවපහසුව සලසන්නයි Ratnapura

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Home Ratnapura   18 views

-- ₨

  • මෙට්ටය ආරක්ෂා කරගන්නයි .. පැටියට සුවපහසුව සලසන්නයි
  • මෙට්ටය ආරක්ෂා කරගන්නයි .. පැටියට සුවපහසුව සලසන්නයි
Location: Ratnapura
Price: -- ₨

මෙට්ටය ආරක්ෂා කරගන්නයි .....
පැටියට සුවපහසුව සලසන්නයි ....
Waterproof Mattress Protector
මොහොතක් නවතින්න.. මෙම වටිනා
අවස්ථාවේ ප්රතිඵල ඔබත් අත්විඳින්න
කුඩා දරුවන් මුත්රා කිරිමෙන් මෙට්ටය
විනාශ වීම 100%ක් වළකා දී දරුවාට
මනා සුවපහසුවක් මෙයින් සලසා දෙයි
මෙය ඉතා සිනිඳු භාවයෙන් යුක්ත වන
අතර ලේයර් 3කින් සමන්විත වේ...
මෙහි ඇති waterproof ලේයර්1 මගින්
මෙට්ටයට වතුර කාන්දු වීම 100%ක්
වලකා දෙයි....
සෝදා, වේලා ඔබ කැමති ආකාරයකින්
භාවිතා කල හැකි අතර සාමාන්
ආකාරයට මෙන්ම වොෂින් මැෂින් වල
සේදීම ද සිදු කළ හැකියි.....
මනාව භාවිතා කිරීමෙන් වසර 5ක් දක්වා
භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ඇත.....
මෙට්ටයේ ආරක්ෂාවක්, ඔබේ දරුවාගේ
සුවපහසුවත්, ඔබේ පහසුවත් වෙනුවෙන්
මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව ඔබත් අත්විදින්න
එන්න අප හා එක්වන්න....
තවදුරටත් ප්රමාද නොවී ඔබත් අදම
ඇණවුම් කරන්න....
දිවයිනේ ඕනෑම ප්රදේශයකට ප්රවාහනය
කරන අතර, භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල්
ගෙවීමේ හැකියාව ඇත....
ඔබට අවශ්ය ඕනෑම ප්රමාණයකින් ලබා
ගැනීමටද හැකියාව ඇත...
සෑම විටම ඔබට උසස් සේවාවක් සැපයීම
අපගේ අරමුණයි... විශ්වාසවන්තව අප
හා එක්වන්න...
6 * 4 size - RS. 3100.
Delivery charge - 300..
Call 077 4698277

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk