මහා බල මහා රාවණා ඔයිල් time
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මහා බල මහා රාවණා ඔයිල් time ,size ,thickness Gampaha

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months ago Health & Pharmacy Gampaha   24 views

3,500 ₨

  • මහා බල මහා රාවණා ඔයිල් time ,size ,thickness
  • මහා බල මහා රාවණා ඔයිල් time ,size ,thickness
Location: Gampaha
Price: 3,500 ₨

මහා බල මහා

රාවණා Men's Enhance oil 

 

(️ දුරස් වන්නට සිතන හැම විට තවත් ලං චෙන්නම හිතෙයි) 

 

මෙ අසිරු කාලයෙ ඔබේ මුදල් නොවටිනා දැ සදහා නිකරුනෙ වැය නොකරන්න. නොදන්නා දේවල් මිලට ගෙන පරිබෝජනයෙන් තියෙනා දේත් නැති වි යා හැකිය  

 

️ හිමාලය කඳුවැටියෙන් පමනක් සොයා ගැනෙන, අද්විතිය රහස්‍ය ඖෂධ කිහිපයක එකතුව හා සමග අප දේශීය අන්‍යය තාවය රැකෙන හෙල රාවණා පරම්පරික වෙදකමෙ රහස් පුස්කොල පොත් අනුසාරයෙන් සොයාගත්, දුර්ලභ ඖෂධ වලින් ප්‍රාණ කර හින්දන ලද තෛලයකි. 

 

මිනිත්තු 2 ක් හෝ 4 ක් පමණක් ලිංගිකව එක්වන පුද්ගලයින්ට මෙම මහා රාවණා Enhance තෛලය භාවිතයෙන් පැය 2-3 කට පසුව ඔවුන්ගේ   ලිංගික කාලය වැඩි කර ගත හැකිය. 

 

️️ ලිංගික සහකරුවාගේ තෘප්තිය සඳහා විශේෂයෙන් ඵලදායී වන අතර, භාවිතා කිරීමට පහසු සහ අතුරු ආබාධ නොමැත.️‍️ 

 

(බාහිර භාවිතය සඳහා පමණි.) 

 

භාවිතා කරන ආකාරය- 

 

*දිනපතා මිනිත්තු 15ක්

ඔබේ ශිෂ්නය හොඳින් සෝදා ඍජු කොට   මෙම තෛලය අත්ලට ගෙන ශිෂ්ණය පිරිමදින්න. 

 

She can experience more sexual pleasure.

* Enlarge, thickening, improve orgasm.

* Delay the erection, delay ejaculation, make couples sex life more harmonious.

* Easy to use, increase the charm of men, let her infatuated with you more. 

 

Specifications:

Type.       :Penis Enlargement Essential Oil

Gender.   :Men

Shelf life :3 years

Country Region of Manufacture. :India & Sri lanka.

Effects. :Penis enlargement,thickening,Timeing 

Skin Type. :All skin types 

 

Main ingredient:

Maca, jojoba oil, jasmine, sandalwood

Nutmeg (javitri)

Neem (Azadirachta indica)

Sida Cordifolia (Bala)

Kgurasani Ajwain 

 

නිවසටම ගෙන්වා ගැනිම සඳහා

පහත whatsapp අංකයට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. 

 0742180524


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk