Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

පීදුනු සහ පීදීමට ආසන්න ලොකු ගස් වර්ග හා විසිතුරු ගස් වර්ග.. Kottawa

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

3 weeks from now Gardening Kottawa   84 views

-- ₨

  • පීදුනු සහ පීදීමට ආසන්න ලොකු ගස් වර්ග හා විසිතුරු ගස් වර්ග..
  • පීදුනු සහ පීදීමට ආසන්න ලොකු ගස් වර්ග හා විසිතුරු ගස් වර්ග..
Location: Kottawa
Price: -- ₨

Emart.lk

· 
පීදුනු සහ පීදීමට ආසන්න ලොකු ගස් වර්ග හා විසිතුරු ගස් වර්ග..කොට්ටාව මත්තෙගොඩ.0770155535
පැණි වරකා අඩි 5ක් උස ගස් 2000
ගිනි වරකා/රෝස වරකා අඩි 6ට ආසන්න ගස් 2000
අඹ 500-6500 අඩි 8ක් දක්වා උස ගස්
උගුරැස්ස ගෙඩි එක්ක ගස් 800-3500
ජෑම් පේර මල් ගෙඩි හැදුනු ගස් 400-4000
පේර ගෙඩි එක්ක අඩි5ක් උස 1500
ඇබුල් පේර ගෙඩි එක්ක 1200
මල්බෙරි ගෙඩි සමග 700
දෙහි ලොකු ගස් 1200/5000
නාරන්ග් ගෙඩි එක්ක ගස් 900
ඡමනාරං ගෙඩි එක්ක ගස් 1800
ඇබරැල්ලා පීදුනු ගස් 1000/5000
ගඩුගුඩා අඩි 5ක් උස ගස් 1800
කිරි පලු 800
දෙහි/ලෙමන් ලොකු ගස් 1300
බෙලි පීදුනු ගස් 2500
නෙල්ලි අඩි 8ක් දක්වා උස ගස් 800/2000/2500/3000
දිවුල් මල් සමග ලොකු ගස් 1200
මාදං/මී/කුබුක් කරඳ අඩි 6ක් දක්වා උස ගස් 1500
මසං 500
ඡම්බු 1500/2000/2500/3500
පැණි සියඹලා ලොකු ගස් 3000/5500
වෙරලු 800/1800
ඔලිව් වෙරළු 1400
ජැම්සන් 400